Vad vill vi ?

genom att framföra musik som vi gillar vill vi
  • Vara en kärleksfull musikalisk kraft i världen
  • Förmedla framtidstro, hopp, humor och skaparanda
  • Lyfta varje människas förmåga att påverka sig själv och sin närmiljö i livsbejakande och modig riktning

Klassiskt

Täta klanger, vackra melodier, lugna rytmer

Folkmusik

Berättande sånger, spännande rytmer, oväntade ackord

Jazz

Färgrikt tonspråk och rytmiska utmaningar

Nutida

Pop, visor och humor