Kören stämma

Inför advent, jul och nyår

Stämma önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi återkommer våren 2024 med folkmusik. 

Stämma sjöng i gudstjänsten på första advent i Alsters och Nyeds kyrkor.