Kören stämma

En damkör från Karlstad

Under våren 2024 är körens inriktning ett program med folkmusik. 

2023 avslutades med en körkonsert i Skoghalls kyrka.