Kören stämma

En damkör från Karlstad

Under våren 2024 är körens inriktning folkmusik. 

Konserter i folkton:
Lördag 1 juni kl 13. Rotnäs Gård, Ulvsby.
Söndag 2 juni. Karlstad Domkyrka.
Onsdag 12 juni kl 19.30. Skoghallsparken, Hammarö.