Noteringar från medlemsmöte med Kören Stämma 2023-02-22

På dagens agenda var det förslag till verksamhetsplan som är utskickad till medlemmarna.

Bakgrunden är att styrelsen diskuterat många olika idéer och förslag till aktiviteter för kören. Det är många bra idéer, men det finns ett behov av att prioritera. Därför har styrelsen skrivit ihop en kort verksamhetsplan.

Vi gick laget runt och alla fick möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor.

Här följer en kort sammanfattning av det vi pratade om:

– Längd på körresa 5-7 dagar, kan vara en utmaning.

– Det är två mål som båda handlar om att kunna sånger utantill. Skälet till detta är att det ena gäller specifikt jazzprogrammet och den andra mer generellt.

– Det vore roligt med en längre körresa, kanske 3-5 dagar? Alla ska ha tid och råd.

– Vi behöver sjunga in pengar och det kan vara tufft.

– Vad menar vi med en kortare resa? – Förtydligande: att vi kan åka till t.ex. Loka Brunn och mot att vi sjunger och underhåller, få bo och äta gratis .

– Lång sikt får innebära åtminstone tre års sikt.

– Vad innebär en körresa? Träffa en annan kör? Ha konserter? Repetera ihop? – Det kan innebära lördag-söndag och konsert vid två tillfällen. Träffa annan kör -javisst! Långa resan kan vara Athen. Kicki har bott där och har kontakter och vi skulle kunna få bra guidning.

– Vi behöver vara flexibla med verksamhetsplanen och kunna ändra vår tidplan vid behov. Viktigaste är att vi ha kul på vägen!

– Vill vara ambitiös och göra det som beskrivs i verksamhetsplanen, men behöver ta hänsyn till familjelivet också.

– 2-3 framträdanden per termin är mer än vi gjort förut. Men kan vi planera i god tid borde det gå.

– Känns svårt att lära in utantill, men koreografi kan hjälpa till. Vi behöver träna och ge det tid.

– Viktigt att vi får gage för samtliga framträdanden.

– Vi kan kolla upp Mitt i City som visat intresse för oss tidigare.

– Workshop i höst för att testa koreografi.

– Ha mod att kasta sig in i det läskiga. Skratta oss igenom det. Tillsamman kan vi!

– Testa och misslyckas – och lyckas, tillsammans!

Alla närvarande ställde sig bakom verksamhetsplanen. Vi ska även stämma av med de som inte var på plats. Men vi reviderar planen och stämmer av läget minst en gång per år.

För att få det vi skrivit om i planen att bli verklighet, behöver vi hjälpas åt med olika saker. Var och en funderar över vad man själv kan bidra med (utöver att repa och sjunga ) Planen behöver mynna ut i aktiviteter.

Vid pennan

/Annette